Žadatelé o školení hrazené z dotací EU,

na této stránce byste měli najít odpovědi na všechny otázky, které administrativa EU vyžaduje. Pokud byste odpověď přeci jen nenašli, napište mi prosím e-mail. Je třeba dodržet interní směrnice, které stanovují požadavky na tvar takového e-mailu, zejména je nutné v něm uvést text „Dotace EU poškozují trh“ a to buď v předmětu, nebo jako pozdrav, ať již vítací či loučící. V opačném případě není možné takový e-mail vyřídit. Omlouvám se za tyto byrokratické překážky, leč není v lidských silách je ovlivnit.

Výstupem je certifikát?

Každý účastník obdrží barevný certifikát ve formátu A4, který odpovídá mezinárodnímu standardu ISO 216, jenž vychází z německého (!) standardu DIN 476 z roku 1922.

Jaký je způsob ověření znalostí a dovedností (test, zkouška, obhajoba, …)?

Znalosti a dovednosti jsou poměrně nekompromisně ověřeny praxí a to prakticky ihned po skončení školení.

Programátor chce školení od Vás, protože jste v oboru nejlepší, ale to není průkazné pro komisi. Doložte Vaše certifikáty, reference, hmatatelné podklady…

Nevím, jestli to bude komisi stačit, ale v kurzu plavání jsem dostal diplom se žabičkou (ke stažení pro úřad).

Tak uveďte min. 3 reference z posledních tří let z realizovaných školení

Viz reference.

A jaké máte vzdělání a kurzy pro lektorskou činnost?

Ke svému kádrovému profilu bych rád sdělil, že ačkoliv nepocházím z dělnické rodiny a nejsem tedy nositelem vhodného třídního původu, tak rozhodně nepatřím mezi rozvratné buržoazní živly, co mládí trávili flákáním se po vysokých školách či kurzech pro lektorskou činnost, naopak jsem těmto svodům čestně odolal a věnoval veškeré úsilí budování šťastných zítřků.

Uveďte dobu praxe školitele pro dané školení

14 let, cca 300 školení.

Zdůvodněte, proč vzít školení od vás a nevypsat na něj výběrové řízení

Důvodů by se našla celá řada: na školení jezdím čistý, a to hromadnou dopravou s platným průkazem, po každé návštěvě toalety si myji ruce a v průběhu výuky žertuji na účet EU zcela sporadicky. Nejím pomazánkové máslo ani marmeládu. Navíc jsem dost možná jediný školitel Nette Frameworku.

Ale dle Zákona o veřejných zakázkách § 84 odst. 1 písm. e) je povinnost zrušit řízení, pokud existuje jen jediná nabídka

Ano.

Dbáte na rovný poměr mezi počtem školených mužů a žen?

Poměrům mezi muži a ženami se nebráním, ale nejsou běžně součástí školení.

Máte vlastní vlaječky ČR a EU?

Nas… nemáme.

Jsou školicí prostory ekologické? Je veškerá technika zapnutá pouze ve chvíli, kdy je to skutečně nezbytně nutné?

V rozích školicích místností roste chráněná houba. Společně o ni dbáme.

Představují se na začátku všichni návštěvníci a vylíčí, jak by bez pomoci EU byli dočista ztraceni?

Ano, je tomu věnován celý první den, proto jsou školení dvoudenní.

Vyučujete i zastaralé verze frameworků, abyste připomněl jejich kulturní a historický význam?

Jsem v koncích…